• Dhobighat, Lalitpur Near Saraswati Temple
  • 01-5530126 On Office Hours
  • Appointment

Downloads

Some Archive Articles

नसर्ने रोगले मृत्यु बढाउदै छ | साधना २०६६ | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ | साधना २०६६ | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
दम खोकी | साधना २०६६ | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
स्वस्थ रहन व्यायाम | साधना २०६७ | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
मस्तिस्कघातबाट बच्न जीवनशैली परिवर्तन | साधना २०६६ | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
Rheumatic Fever / Rheumatic Heart Diseases (Training Manual)
Download
मेरो मुटु दुख्छ | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
जीवनशैली परिवर्तन | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
उच्च रक्तचाप | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
१०
मुटुका रोगहरुको रोकथाम र नियन्त्रण | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
११
बाथ-ज्वरो बाथ मुटुको रोग | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
१२
योग र मुटु रोग | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
१३
नेपालमा मुटुरोग | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download
१४
समर्पणको जीवन | पुस्तक | डा. प्रकाश राज रेग्मी
Download

Years of Experience

12

Services Offered

10

Awards Received

30

Patients Served

12000